جدیدترین مطالب سیارات فراخورشیدی قابل سکونت

  ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل متعلق به سازمان فضایی ناسا، به مطالعه سیاره فراخورشیدی Kepler-13Ab پرداختند. سیاره‌ای ۶ برابر بزرگتر از مشتری که در ۱۷۳۰ سال نوری دورتر از زمین جا خوش کرده است.

در طول کنفرانس خبری دیروز در واشنگتن دی سی، ناسا اعلام کرد، با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر و دیگر تلسکوپ های زمینی، موفق به کشف، هفت سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین شده که به دور ستاره ای که تنها 40 سال نوری با ما فاصله دارد، گردش می کنند. نکته مهم در این کشف…