جدیدترین مطالب سیاره کوتوله پلوتو

کاوشگر فضایی نیو هورایزن (افق های نو) ناسا در حال نزدیک شدن به شی مرموز واقع درکمربند کویپر است. این شی یخی، MU69 نام گذاری شده است. مشاهدات اخیر نشان دهنده سطحی بسیار سرخ، حتی سرخ تر از لکه سرخ سیاره کوتوله پلوتو است. این شی کوچک کمربند کویپر (KBO)، حدود 20-30 مایل (30-45 کیلومتر)…

آیا این جریان متحرک در زیر پوسته ی یخی پلوتو ، از وجود آب در آن خبر می دهد؟ پلوتو، یکی از اجرام نزدیک به منظومه ی شمسی است که در کمربند کوییپلر واقع شده است. (پلوتو، به دلیل نداشتن ویژگی های سایر سیارات منظومه ی شمسی، به عنوان یک سیاره شناخته نمی شود) این…