جدیدترین مطالب سیاره ی ایکس وارد منظومه ی شمسی می شود

بزرگترین منظومه ی شمسی در کهکشان راه شیری کشف شد. دانشمندان در گذشته سیاره ای غول آسا به نام 2MASSJ2126-8140 را کشف کرده بودند؛ این سیاره ی بی هدف در کهکشان، بدون داشتن ستاره ی مشخصی که به دور آن بگردد، در حال گردش بود. اما اکتشافات اخیر نشان می دهند که این سیاره بی…

سیاره ی ایکس یا سیاره ی نهم راه خود را به منظومه ی شمسی باز می کند. دانشمندان در یک قرن اخیر به وجود سیاره ی دیگری که آن را سیاره ی ایکس یا سیاره ی نهم نامیده اند، مشکوک بوده اند. سیاره ای که به نظر می رسد آرام آرام راه خود را برای…