جدیدترین مطالب سیاره ی عطارد

تا به امروز، زمین تنها سیاره در منظومه شمسی بود که در آن فعالیت های تکتونیکی مشاهده شده بود. اما به نظر می رسد، سیارات دیگری هم از نظر ویژگی های زمین شناسی (تکتونیکی) فعال باشند. به هر حال، به نظر می رسد، سیاره ما تنها سیاره ای در منظومه شمسی نیست که دارای فعالیت…

سیاره ی عطارد و تیره بودن آن که نزدیک ترین سیاره به خورشید است، همیشه برای دانشمندان سوال برانگیز بود؛چرا که مقدار عنصر آهن و تیتانیوم در سیاره ی عطارد به اندازه ی ماه نیست، بنابراین این انتظار وجود دارد که درخشان تر باشد. تیم دانشمندان آزمایشگاه فیزیک عملی جان هاپکینز به کمک تحلیل طیفی…