جدیدترین مطالب سیاره ی مریخ

فضانوردان نمی توانند از وجود آب در مریخ بهره مند شوند. مدارگرد شناسایی مریخ ناسا در سال 2011 توانست خطوط تیره ای را که در دره و پایه تپه های این سیاره ی سرخ جریان داشت، شناسایی کند؛ این جریان خطوط تیره در واقع وجود آب در مریخ را ثابت می کرد. این خبر برای…

یافته های اخیر از شباهت مریخ با زمین در گذشته ی دور خبر می دهند. سیاره ی مریخ در گذشته با وجود اتمسفر مملو از اکسیژن، شباهت زیادی با سیاره ی ما داشته است. این نتیجه گیری بر مبنای تحقیقات دانشمندان آژانس فضایی ناسا و اطلاعات اخیری که توسط کاوشگر Curiosity فراهم شده، به وجود…

سیاره ی مریخ برای اولین بار پس از ده سال، در نزدیک ترین فاصله با زمین قرار خواهد گرفت؛ اما این بار، تماشای این رویداد نادر آسمانی بسیار آسان خواهد بود. سایت Slooh پخش زنده ی این رویداد که در ساعت 9 شب EST (5:30 صبح چهارشنبه) به وقوع می پیوندد را به عهده خواهد…