جدیدترین مطالب سیاره ی کوتوله

دانشمندان با استفاده از تصاویر تلسکوپ هاوایی توانستند، یک سیاره ی کوتوله جدید را در اطراف نپتون مکان یابی کنند. حلقه ای از یک جهان کوچک و یخی، دقیقا کمی فراتر از نپتون قرار گرفته که می تواند اطلاعاتی را درباره ی پیدایش منظومه ی شمسی در اختیار دانشمندان قرار دهد؛ آنها با استفاده از…

فضاپیمای داون Dawn آخرین و نزدیک ترین گردش خود به دور سرس، سیاره ی کوتوله را با موفقیت پشت سر گذاشت. این فضا پیما در فاصله ی 240 مایلی (386 کیلومتری) بر فراز سیاره حرکت می کرد و توانست جزئی ترین تصاویر را از سطح سرس تهیه کند. در ادامه توضیحات بیشتری از تصاویر به…