جدیدترین مطالب سیاهچاله ی دوتایی

کشف سیاهچاله ای عظیم در منطقه ای نادر از کیهان، ستاره شناسان را شگفت زده کرد. اندازه ی این سیاهچاله ی عظیم که در مرکز کهکشان NGC 1600 قرار دارد، تقریبا با بزرگترین سیاهچاله ی کشف شده، برابر است. این سیاهچاله در ناحیه ای کم تراکم، مابین بیش از 20 کهکشان دیگر قرار گرفته است؛…

امواج گرانشی به وجود آمده ناشی از اغام دو سیاهچاله، دو رویداد عظیمی هستند که دانش نجوم را منقلب می کنند. نظریه آلبرت انیشتین، درباره ی وجود امواج در بافت فضا زمان، اثبات شد. فیزیکدانان توانستند اولین سیگنال های ناشی از برخورد عظیم دو سیاه چاله را که نزدیک به 1.3 میلیارد سال قبل به…