جدیدترین مطالب سیاهچاله

کری خوانی هابل برای جیمز وب با انتشار تصویری از خوشه «ترزان 1» رقم خورده است. قدرت تصویربرداری تلسکوپ فضایی هابل در مقابل تجهیزات جیمز وب خودنمایی می‌کند.

دانشمندانی که در خصوص حوزه سیاهچاله‌ها مطالعه می‌کنند، این روز‌ها حسابی مشغول هستند. اکنون مقاله‌ای جدید که در اولین روز سال جدید در مجله نیچر به چاپ رسید، مدارکی جدید ارائه می‌کند که از کنترل فرآیند مرموز تشکیل ستارگان در کهکشان‌ها توسط سیاهچاله‌های کلان جرم حکایت می‌کنند.

کشف غیرمنتظره‌ای که اخیرا انجام شده است، ستاره‌شناسان را به تفکر دوباره پیرامون دوران اولیه تشکیل جهان واداشته است. اخیر دانشمندان سیاهچاله‌ی  J1342+0928 را کشف کرده‌اند که به گفته آنها دورترین سیاه‌چاله‌ای است که تاکنون مشاهده شده است.

صفحه 1 از 2