جدیدترین مطالب سیستم عامل مک OS X

به نظر می رسد که پشتیبانی سیری از سیستم عامل مک به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. طی چند ماه گذشته، منابع غیر رسمی ادعا کردند که اپل قصد دارد قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل مک را در دستیار مجازی سیری بگنجاند؛ اما کشف صحت این خبر به راحتی امکان پذیر نبود. در حال حاضر…

سیستم عامل مک OS X اپل برای عملکرد واقعی هدست واقعیت مجازی آکیولس ریفت مناسب نیست. مدت هاست که ورود اپل به عرصه ی واقعیت مجازی مورد بحث و بررسی قرار دارد؛ این در حالیست که یکی از بزرگترین شرکت های واقعیت مجازی حرف هایی برای گفتن در این زمینه دارد. خبرگزاری ShackNews در مراسم…