جدیدترین اخبار و مقالات سیستم عامل مک

به نظر می رسد که پشتیبانی سیری از سیستم عامل مک به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. طی چند ماه گذشته، منابع غیر رسمی ادعا کردند که اپل قصد دارد قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل مک را در دستیار مجازی سیری بگنجاند؛ اما کشف صحت این خبر به راحتی امکان پذیر نبود. در حال حاضر…

تصاویر جدیدی، نشان می دهند که دستیار مجازی سیری در مک او اس وارد خواهد شد. شاید کمی زمان لازم باشد، اما بالاخره اپل وجود سیری در مک او اس را عملی خواهد کرد. تا کنون سیری در گوشی های اپل دیده می شد، در واقع شاید در دستگاه هایی که دکمه های فیزیکی ندارند،…