جدیدترین مطالب سینمای مقاومت

با توجه به جشنواره فیلم مقاومت و همچنین هفته دفاع مقدس در روزهای اخیر، در مطلب ارائه شده قبلی (نگاهی به سینمای مقاومت و دفاع مقدس)، مبحثی را به این عرصه اختصاص دادیم اما به دلیل گستردگی موضوع و حجم بسیار مطالب، تنها به بخشی از این جریان در سینمای ایران پرداخته شد و بیشتر…

با توجه به برگزاری جشنواره سینمای مقاومت در روزهای اخیر، بهانه ای بدست آمد تا مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و بطور اجمالی به بررسی این ژانر مهم در سینمای ایران بپردازیم. در طول تاریخ، جنگ های بین ملت ها همواره در عرصه سینمای ملل عاملی جریان ساز بوده و به فراخور برهه…