جدیدترین مطالب سیگنال مغز

دانشمندان دانشگاه کیس وسترن رزرو (Case Western Reserve Univerity) موفق شدند که با استفاده از الکترونیک به یک مرد فلج توانایی حرکت بازو و دست را داده اند. این آزمایش ها اولین بار است که سیگنال های جمع آوری شده در مغز را برای بازگرداندن توانایی حرکت، به الکترودهای واقع در بازوی شخص ارسال شده…

درست مانند DARPA و بسیاری از نهادهای دیگر، محققان دانشگاه کره (Korea University) و TU Berlin در حال کار بر روی یک رابط کاربری می باشند که به کاربران توانایی کنترل یک اسکلت خارجی را با ذهنشان می دهد. این سیستم از یک  کلاه الکتروانسفالوگرام (EEG) استفاده می کند که برای خواندن سیگنال های مغز…