شارژ بی سیم یک قابلیت جالب است که کار با دستگاه ها را خیلی آسانتر می کند، اما بسته به نوع مواد استفاده شده در دستگاه ها همیشه کار نمی کند. حال کوآلکام تکنولوژی جدیدی را توسعه داده که به دستگاه ها و گوشی های هوشمند بیشتری، امکان استفاده از مزایای این نوع شارژ کردن…