جدیدترین مطالب شبکه عصبی

زمانی که یک انسان متولد می‌شود، به محض باز کردن چشم خود، آموزش او از همان لحظه شروع می‌شود. کودک با واکنش‌های رفتاری خود مثل گریه و یا تکان دادن اعضای بدن خود سعی بر منتقل کردن درخواست خود به والدین دارد. امروز در تکرا قرار است که درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم. در ادامه…

حدود 86 میلیارد رشته عصبی در مغز انسان، 760 میلیون در گربه و 16 میلیون در یک قورباغه وجود دارد. در حال حاضر، پژوهشگران هوش مصنوعی از انگلستان و ایتالیا یک مغز مصنوعی که دو میلیون نورون شبیه سازی شده دارد ایجاد کرده اند که بیشتر از رشته های عصبی یک سوسک، خرچنگ دریایی و…