جدیدترین مطالب شبکه ملی اطلاعات

تا 1404 باید 20 درصد گوشی‌ها تولید داخل باشند ! ظاهرا تا سال 1404 نیاید و نگذرد، برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف بزرگ در این سال ادامه خواهد داشت.

شبکه ملی اطلاعات باعث داشتن کنترل بیشتر بر ارتباطات اینترنتی در داخل کشور می‌شود و آن را تضمین می‌کند. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم شبکه ملی اطلاعات ، پیامد اقتصادی آن برای کشور است و نکته مهم در این مورد، کاهش هزینه‌های مربوط به شبکه پهن باند اینترنت است.

گزارش وضعیت کیفیت و هزینه ارائه خدمات ابری مراکز داده کشور و همچنین گزارش مقایسه این وضعیت کیفیت با برخی از سرویس‌دهنده‌های سایر کشورها، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

صفحه 1 از 2