جدیدترین مطالب شبکه ملی اطلاعات

به نظر می‌رسد تنها مانع موجود بر سر راه توسعه شبکه موبایل در پایتخت، شهرداری تهران است که برای رفع ایرادات و آنتن‌دهی ضعیف شبکه موبایل، از همکاری لازم با دیگر نهادها خودداری می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش‌هایی در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت سیزدهم خبر داده و آمارهایی را در این زمینه ارائه کرده است.

صفحه 1 از 5