عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد بانک ها و صدا و سیما متهم گسترش سایت های قمار هستند. او رویکرد مسئولان سازمان را به این موضوع نقد کرد.