جدیدترین مطالب شرکت حمل و نقل اوبر

اوبر با سرویس پرداخت چینی Alipay همکاری می کند. اوبر یک شبکه ی حمل و نقل است که به مشتریان خدمات وسیله نقلیه ارائه می دهد و مسافران را در سطح شهر جابه جا می کند. با اپلیکیشن های مختلفی که ارائه می دهد به مشتریان امکان موقعیت یابی را می دهد و مسافران و…