جدیدترین مطالب شرکت معماری فاستر + همکاران

ساخت و ساز آسمان خراش جدیدی در ورشو، لهستان آغاز شده است. آسمان خراش Varso  توسط شرکت معماری فاستر + همکاران طراحی شده و 310 متر ارتفاع دارد تا به دومین برج بلند لهستان و چهارمین آسمان خراش اروپا تبدیل شود. قرار است، مراحل ساخت و ساز برج Varso در سال 2020 تکمیل شود. با…

شرکت معماری فاستر + همکاران، وظیفه بازسازی تالار پرندگان اسنودن واقع در باغ وحش لندن را بر عهده خواهد داشت. مسئول این کار، یکی از معروف ترین طراح های معمار شهیر انگلیسی، سندریک پرایس است. فاستر + همکاران، وظیفه مرمت این سازه 51 ساله را بر عهده خواهد داشت، وقتی بازسازی این سازه به پایان برسد،…