جدیدترین مطالب شرکت نورالینک

ایلان ماسک از تسلا و نورالینک شرکت‌های تحت مالکیت خودش خواست تا اعضای قابل استفاده برای افراد قطع عضو بسازند. این می‌تواند آغاز ساخت نخستین سایبورگ‌های جهان توسط ایلان ماسک باشد.

ایلان ماسک نسبت به شایعه‌های خطرات استفاده از تراشه‌های نورالینک واکنش نشان داده و اعلام کرده که حاضر است تراشه نورالینک را در مغز یکی از فرزندانش قرار دهد.

صفحه 1 از 2