جدیدترین مطالب شفق قطبی سیاره ی مشتری

این گالری منتخب عکس های نجومی هفته ی گذشته را در بر دارد. با مشاهده ی این عکس ها، تصوری از اتفاقات کیهان در ذهن افراد ایجاد می شود که شاید هرگز ذهنیتی از آنها نداشته ایم. در صورت تمایل به مشاهده ی مجموعه ی کامل منتخب عکس های نجومی هفته ی گذشته می توانید…

تلسکوپ فضایی هابل توانست تصویر تاثیرگذاری از شفق قطبی سیاره ی مشتری را به ثبت برساند. دسته ای از ابرهای درخشانی که بر فراز سیاره ی مشتری مشاهده می کنید (تصویر بالا) درواقع شفق قطبی بزرگی است که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است. تیمی از ستاره شناسان در حال تلاشند تا با استفاده…