جدیدترین مطالب شلوار هوشمند

مجموعه ای از شلوار هوشمند سامسونگ عرضه شده است. بله، شما درست خواندید، سامسونگ در یک طیف وسیع، شلوار هوشمند معرفی کرده است. این شرکت آن را “اینترنت شلوار محدوده ی مد ” نامیده است. در واقع یک مجموعه ی هیجان انگیز از شلوار هوشمند با توابع نوآورانه به ارمغان آورده است. سامسونگ می گوید این…