جدیدترین مطالب شمالگان

دانشمندانی که طی چند دهه گذشته در مدار شمالگان مطالعه می کرده اند، چندین ویروس عظیم کشف کرده اند که می گویند، در صورت ذوب پرمافراستی که این ویروس ها را به دام انداخته، دوباره بیدار خواهند شد. در سال 2015، محققان در سیبری ویروس عظیمی به نام “ملیویروس سیبریکوم” کشف کردند. این ویروس عظیم…

ماه فوریه بود که فیزیکدانی طرح عجیبی برای انجماد مجدد شمالگان پیشنهاد کرد، این طرح شامل نصب 10 میلیون دستگاه برف ساز روی کلاهک یخی بود تا یخ دریا را دوباره منجمد کند. از آنجایی که این طرح عجیب بیشتر شبیه داستان های علمی تخیلی بود، کسی انتظار نداشت دانشمندان واقعا به فکر عملی کردن…