جدیدترین مطالب شهاب سنگ ها

دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل یک شهاب سنگ، موفق به کشف شواهدی از فعالیت های آتشفشانی مریخ شدند. گفته می شود، فعالیت های آتشفشانی سیاره سرخ قدمتی حداقل دو میلیارد سال دارد. حال با توجه به یافته های جدید، می توان به این نتیجه رسید که، قدیمی ترین فعالیت های آتشفشانی منظومه شمسی ممکن…

بمباران شدن قمر محافظ ما، از موانعی است که بر سر راه استعمار ماه وجود دارد؛ دستیابی و استعمار ماه از همیشه سخت تر می شود. خبر بد برای استعمارگران آینده ماه: سنگ های فضایی و گرد و غبارهایی که امیدوار بودیم، امکان فرار کردن از دستشان وجود داشته باشد، ظاهراً با پرتابه های مرگبار…