جدیدترین مطالب شکایت از شرکت تسلا

شتاب گرفتن ناگهانی سرعت و برخورد با گاراژ و در نهایت وارد خانه شدن خودرو، چیزی است که ممکن است تنها در فیلم های سینمایی و یا تلویزیونی ببنیم؛ اما این موردی است که واقعا برای جی چانگ سان، صاحب یک خودروی تسلا مدل ایکس اتفاق افتاده است، او می گوید، با وجودی که خودرویش…