جدیدترین مطالب شکلک ها

در حالی که پیام کوتاه و برنامه های پیام رسانی چند میلیارد دلاری به قلمرو ایمیل راه یافتند این فن آوری 44 ساله هنوز هم بسیار در حال تحول است و این تحول با توجه به مطالعه ی جدید شرکت Adobe، با تاخت و تاز شکلک ها همراه می باشد. زمانی که محققان بیش از…

اخیرا استفاده از شکلک ها در پیام های متنی به وفور باب شده است. این ایموجی ها معمولا بیان کننده احساسات ما در پیام می باشند، و گاهی به خودی خود پیام دهنده هستند. ما بالاخره دریافتیم که معنای شکلک های مرموز جدید چیست و از کجا نشئت می گیرد. آن نمادها بر روی گوشی…