جدیدترین مطالب صحرای بزرگ آفریقا

امروزه بحث تغییرات آب و هوایی داغ است و همه جا صحبت از گرم شدن کره زمین است. هفته گذشته، در اینترنت عکس‌های عجیبی از بارش برف در صحرای بزرگ آفریقا به صورت گسترده منتشر شد که تعجب بسیاری را برانگیخت.

صحرای بزرگ آفریقا را در نظر بگیرید، شاید به نظر تصور چنین چیزی غیرممکن است،اما درجایی که هم‌اکنون سراسر آن را ماسه‌ها و تپه‌های شنی پوشانده، تا همین چند هزار سال قبل علفزارها سرسبز و دریاچه‌های پرآبی وجود داشته است. مطالعات جدید باستان شناسان نشان می دهد، انسان‌ها نقش مهمی در تغییرات سریع محیط‌زیست و…