جدیدترین مطالب صفحه طلایی وویجر

ماهواره کپسول زمان که قرار است، حاوی صدها هزار ترابایت داده باشد، تا صد سال آینده در مدار زمین گردش خواهد کرد. تیمی از دانشجویان دانشگاه میشیگان ایده ساخت یک ماهواره کوچک مکعبی “ماهواره کپسول زمان”حاوی مصاحبه هایی از هزار عضو دانشگاه میشیگان و یک آزمایشگاه برای آزمایش استفاده از دی ان ای به عنوان…