جدیدترین مطالب صورت فلکی شکارچی

مشاهده زیبایی های آسمان، بسیاری از انسان ها را شیفته دانش نجوم ساخته است. در این مقاله قصد داریم نگاهی دقیق تر به آسمان شب داشته باشیم و اطلاعات مفیدی درباره صورت های فلکی و تاثیر حرکات زمین بر منظره آسمان شب به دست آوریم. افزون بر این، روش یافتن چندین صورت فلکی با استفاده…

دانشمندان با نگاه دقیق تر به ابر سحابی اوریون (شکارچی)، برای اولین بار توانستند عمیق ترین نمای آن را به دست آورند. ستاره شناسان فعال در VLT (Very Large Telescope) در شیلی، عمیق ترین و جزئی ترین تصویر از ابر سحابی صورت فلکی اوریون (یا صورت فلکی شکارچی) را به دست آوردند. تیم دانشمندان با…