جدیدترین مطالب صورت فلکی ماکیان

اخترشناسان می‌گویند که موفق به کشف سیاره‌ای به اندازه دو برابر مشتری شده‌اند که به اندازه خورشید داغ است. این سیاره که Kelt-9b نام دارد، 650 سال نوری از زمین فاصله دارد. به نظر می‌رسد کشف این سیاره فراخورشیدی جدید، تعریف‌های پیشین از سیارات فراخورشیدی را به‌کلی به چالش گرفته است. این غول گازی دو…

ما هنوز باید دانسته های زیادی از کیهان و اسرار پنهان آن به دست آوریم، یکی از این پدیده های اسرارآمیز ابرنواخترهای سرخ هستند. فرض بر این است که این پدیده کیهانی که به سبب انفجار سرخ رنگ خود، به این نام خوانده می شود، در نتیجه برخورد ستاره های دوتایی رخ می دهد که…