جدیدترین مطالب طوفان هاروی

«حادثه خبر نمی‌دهد» جمله‌ای که حتما تا به حال به گوش همه ما خورده است، اغلب حادثه ها می‌توانند پیش‌بینی شوند و اقداماتی برای مقابله با آن‌ها اتخاذ شود. ولی برخی حادثه ها هستند که راهی برای مقابله با آن‌ها نیست و هر کسب و کار موفقی را که بر سر راه آن‌ها قرار دارد، می‌بلعند. در…

امروز شنبه 18 شهریور، مردم آمریکا با مهیب ترین طوفان این قاره در 10 سال گذشته مواجه خواهند شد. گفته می‌شود این طوفان سهمگین که ایرما نام دارد، با سرعت 300 کیلومتر در ساعت سواحل این ایالت را در می‌نوردد.