جدیدترین مطالب طوفان

طوفان در سیستان و بلوچستان در بخش‌های شمالی قوت گرفته است و مطابق آمار منتشر شده تنها در طول سه روز گدشته 787 بدلیل مشکلات ناشی از طوفان شن راهی بیمارستان شده‌اند.

تیمی از ستاره شناسان با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط تلسکوپ کپلر ناسا یک طوفان لویاتان مواج را در سطح یک ستاره کوچک دور کشف کرده اند. اعتقاد بر این است که این طوفان، آنقدر بزرگ می باشد که قادر به بلعیدن سه سیاره به اندازه زمین در گستره خود خواهد بود، همچنین از…