جدیدترین مطالب عدم دسترسی به تلگرام

با فیلتر کردن تلگرام و کانال های تلگرامی نمی توان این شبکه پیام رسان را کنترل کرد یا مانع استفاده از آن توسط کاربران شد. زیرا کاربران این گونه برنامه ها یا به برنامه دیگری روی می آورند یا از فیلتر شکن برای استفاده از این برنامه ها استفاده می کنند؛ بنابراین باید در فکر…