جدیدترین مطالب عربستان

با تصمیم محمد بن سلمان، قرار است که پروژه آسمان خراش 120 کیلومتری افقی عربستان سعودی که هزینه‌ای 1 تریلیون دلاری دارد به زودی استارت بخورد.

رقابت بر سر ارتفاع به سرزمین عرب ها رسیده است پس از امارات و عراق اکنون نوبت به عربستان رسیده است تا در این وادی، خودی نشان دهد. شرکت گروه اقتصادی جده عربستان به تازگی 2.2 میلیارد دلار برای تکمیل برج جده در نظر گرفته است. این آسمانخراش غول آسا که از سال 2013 عملیات ساخت…