ساخت تار عنکبوت آنتی بیوتیک با قابلیت ترمیم زخم؛ روشی نوین برای بستن زخم‌ها!

ساخت تار عنکبوت های آنتی بیوتیک با قابلیت ترمیم زخم
  • تار عنکبوت آنتی بیوتیک می تواند در ترمیم زخم بسیار موثر باشد. دانشمندان انگلستانی پس از پنج سال کار، موفق به ساخت تار عنکبوت مصنوعی با خواص آنتی بیوتیک شدند که می تواند به انتقال داروها کمک کند و زخم های باز را با کاهش ...

    تشخیص زخم های عفونی با باند های فلوئورسنت

    این چسب های پوشیدنی در تماس با جراحت هایی مانند سوختگی که در معرض عفونت هستند، رنگ فلوئورسنت آزاد کرده و به پزشکان برای درمان بهینه کمک می کند.
  • معضل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک به سرعت در حال افزایش است. سالی دیویس، رئیس امور سلامت انگلستان، تهدید آن را با خطرات تروریسم در یک دسته قرار می دهد. یکی از موارد استفاده از آنتی بیوتیک، جلوگیری از عفونت در زخم های باز است. ...