جدیدترین مطالب عملکرد وزارت ارتباطات

  به منظور بررسی عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.