جدیدترین مطالب عملکرد وزارت ارتباطات

زارع‌پور در اظهاراتی عجیب مدعی شد که طبق آمارها سرعت اینترنت ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود 75 درصد افزایش داشته است.

  به منظور بررسی عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.