جدیدترین مطالب عمل جراحی

گوش الاغی و چشم گربه ای از عجیب ترین مدل های جراحی زیبایی هستند که بسیاری تمایل به انجام این جراحی‌ها را دارند اما انجام این مدل‌های جراحی به اصطلاح زیبایی مجازات دارد!

جراحان در بیمارستان کودکان بوستون در سال گذشته، استفاده از کپی های چاپ شده ی سه بعدی از قسمت هایی از بدن بیماران را برای آماده سازی به منظور طرز عمل کردن شروع کردند. در حال حاضر همین حرکت منجر به نجات ۴ کودک ۲ ماهه تا ۱۶ ساله که از بیماری ناهنجاری عروق خونی…