جدیدترین مطالب عینک دید در شب

برای نخستین بار، دانشمندان استرالیایی موفق به ساخت، یک نانو کریستال خمش نوری شدند. این نانو کریستال پانصد برابر از موی انسان کوچکتر است و می تواند برای ساخت عینک های دید در شب فوق العاده سبک، مورد استفاده قرار گیرد. این تکنولوژی امکانی به وجود خواهد آورد تا به جای استفاده از عینک های…