جدیدترین مطالب عینک سه بعدی

عینک سه بعدی برای مانتیس (آخوندک) ساخته شد تا درک بهتری از دید سه بعدی ارائه دهد. دیدن فیلم های سه بعدی فقط مخصوص انسان نیست. در یک آزمایش که در Scientific Reports به چاپ رسید محققان برای یک مانتیس (آخوندک) عینک سه بعدی طراحی کردند تا ثابت کنند که آنها نیز می توانند به…

یک فیلم 3D (سه بعدی) یا S3D (سه بعدی برجسته) یک تصویر متحرک است که باعث افزایش توهم درک عمق می شود. فیلم سه بعدی یک نوع سینمای پویاست که توسط خطایِ دید عمیق بر درک بصری تاثیر می گذارد. چشم های هر انسان نیز به طور متوسط حدودِ 6 سانتی متر از یکدیگر فاصله…