جدیدترین مطالب غولهای گازی منظومه شمسی

مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه آیداهو انجام شده، احتمالات جدیدی را به وجود آورده است؛ شاید در مدار نزدیک به دو حلقه سیاره ی اورانوس ، دو قمر کوچک وجود داشته باشد که پیش از این کشف نشده باقی مانده بودند. راب چانکیا، محققی از دانشگاه آیداهو، در حالی که مشغول مطالعه داده های…

ستاره شناسان پس از بازبینی دوباره ی داده های کاوشگر Voyager 2، موفق به شناسایی الگوهای موجی در حلقه های اورانوس شدند؛ چیزی که نهایتاً ممکن است به کشف دو قمر ناشناخته در نزدیکی سیاره اورانوس منجر شود. اورانوس همچون دیگر غول های گازی منظومه شمسی، دارای حلقه هایی (سیزده حلقه) است. البته این حلقه ها به…