جدیدترین مطالب غول های گازی

دانشمندان سؤالات بی‌پاسخ زیادی در مورد سیاره اورانوس دارند، ازجمله اینکه؛ سؤالاتی در مورد ظاهرش و اینکه چرا نسبت به غول‌های گازی دیگر همچون مشتری و زحل متفاوت است. اما سؤال مهم دیگری هم دراین‌بین مطرح است، چرا اورانوس چنین بوی نامطبوعی دارد؟  پاسخ به این سؤال، بسیار دشوار است، چراکه بعید است، قادر به…

ابرهای خارج از منظومه شمسی از یاقوت تشکیل شده اند! دانشمندان برای نخستین بار موفق به شناسایی سیستم آب و هوایی یک سیاره گازی غول پیکر در خارج از منظومه شمسی شدند. گفته می شود، ابرها و بادهای خشن این سیاره فراخورشیدی از ماده معدنی کوراندوم، همان ترکیب یاقوت سرخ و کبود تشکیل شده اند؛…