جدیدترین مطالب فاجعه اتمی چرنوبیل

یک گنبد قوسی عظیم به شکل یک آشیانه هواپیما، به عنوان محافظ جدید چرنوبیل به محل فاجعه هسته ای چرنوبیل اوکراین منتقل شد. ساخت این گنبد محافظ که بزرگترین سازه قابل حمل و نقل جهان است و در نوع خود یک شاهکار مهندسی محسوب می شود، دهه ها به طول انجامیده بود. ساخت این گنبد قوسی…

در ماه آوریل سال 1979، یک سلاح بیولوژیکی سری از آزمایشگاهی در اتحاد جماهیر شوروی به صورت تصادفی خارج شد و منجر به کشته شدن حداقل 66 نفر و تعداد نامعلومی حیوان در روسیه مرکزی کنونی شد. حال، پس از پشت سر گذاشتن تقریبا 40 سال، محققان موفق به تعیین توالی ژنوم این باکتری شدند….