جدیدترین مطالب فرمان صوتی

گوگل عادت دارد که هرچیزی که شما به گوگل ناو (Google Now) می گویید و انجام می دهید را ذخیره کند و در حالی که با حساب کاربری خود وارد سایت شوید همه ی اینها را می بینید مگر اینکه به آن بگویید که دیگر این کار را انجام ندهد. بله! هر فرمان صوتی که…