جدیدترین مطالب فرهنگ

تجمع جنجالی دهه هشتاری ها و نودی های شیراز در بلوار چمران جنجال آفریده است. این ویدیو ده‌ها نوجوانان را نشان می‌دهد که در پیاده‌راه چمران شیراز تجمع کرده‌اند که در آن نوجوانان دختر نیز بدون حجاب حضور دارند.