جدیدترین مطالب فرهنگ

شب یلدا شب کارزار تاریکی و روشنایی، در قامت نبرد نمادین ایزد مهر (میترا) با اهریمن و نیروهای آن است. سفره انداختن، شعر خوانی، مراسم آیینی و حتی خودِ بیدار ماندن هم قوت قلبی است برای مهر که به جنگ اهریمن رفته است. همگان منتظرند تا شب به پایان برسد و با سپیده صبح نتیجه…

تجمع جنجالی دهه هشتاری ها و نودی های شیراز در بلوار چمران جنجال آفریده است. این ویدیو ده‌ها نوجوانان را نشان می‌دهد که در پیاده‌راه چمران شیراز تجمع کرده‌اند که در آن نوجوانان دختر نیز بدون حجاب حضور دارند.