جدیدترین مطالب فروشگاه اپل

چند سارق با پوشیدن لباس آبی رنگ توانستند از فروشگاه اپل دزدی کنند! در فروشگاه های اپل، بخش هایی که مربوط به نمایش کامپیوترها و گوشی های موبایل است به خوبی محافظت می شود اما حفاظت از محل انبار دستگاه ها که در قسمت پشتی فروشگاه قرار دارد، به این شکل نیست. در حال حاضر…

این به نوعی دیوانگی محسوب می شود که اپل در کشوری با 1.25 میلیارد نفر در خرده فروشی های هند حضور نداشته و در این کشور پرجمعیت، تا به حال فروشگاهی دائر نکرده است، اما حال به نظر می رسد که اهالی کوپرتینو می خواهند سیاست خود در این مورد را تغییر دهند. اپل تصمیم…