سروش دیزل با لیزینگ آتی نگر آفام تصمیم به فروش اقساطی محصولات یواز خودرو مهر 1400 گرفته اند. زمان دقیق این فروش اقساطی مشخص نیست.