جدیدترین مطالب فروش هواوی

فروش هواوی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و این کمپانی چینی توانسته است نرخ فروشش را تا بیش از 100 درصد افزایش دهد! آمار و ارقام ثبت شده در باب میزان فروش هواوی بسیار تاثیرگذار و تحسین برانگیز است. جهت بررسی بیشتر این آمار با تکرا همراه باشید. هواوی در چندین سال گذشته…