جدیدترین مطالب فروش گوشی های هوشمند

آمار فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه دوم سال 2016 توسط شرکت تحقیقاتی گارتنر منتشر شد و نشان داد که برندهای گوشی ساز مختلف دنیا چه عملکردی در دومین کوارتر امسال داشته اند. به طور کلی در این گزارش آمده است که فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه دوم سال 2016 از رشد…