جدیدترین مطالب فروپاشی تمدن

تمدن ماقبل انسان آیا وجود داشته است؟ یک پروفسور اخترفیزیک برای یافتن این پرسش به مرکز گودارد ناسا رفته و با یکی از متخصصین آن دیدار کرده است. دیداری که منجر به انتشار مقاله‌ای در مورد تمدن ماقبل انسان بر روی زمین شده است.

در سال 2017 قرار داریم و به نظر نمی‌رسد که وضعیت ما انسان‌ها رو به بهبود باشد. حال، فیزیکدان نظری و کیهان‌شناس شهیر، استیون هاوکینگ در اظهارنظر تازه‌ای اعلام کرده، تکنولوژی موجب مرگ همه انسان‌ها خواهد شد. هاوکینگ در مصاحبه با تایمز، فرضیه نزدیکی انقراض بشریت را در اثر تهدیدهایی همچون، تغییرات آب و هوایی،…