جدیدترین مطالب فضاپیمای افق های جدید

در ادامه شاهد بهترین عکس های نجومی خواهید بود که در هفته ی گذشته خبر ساز شده اند؛ این گالری در واقع نشان دهنده ی بهترین وقایعی است که در جهان هستی جریان دارند. با کلیک بر روی هر عکس، آنها را در اندازه ی واقعی تماشا کنید و با کلیک بر این لینک می…

آیا این جریان متحرک در زیر پوسته ی یخی پلوتو ، از وجود آب در آن خبر می دهد؟ پلوتو، یکی از اجرام نزدیک به منظومه ی شمسی است که در کمربند کوییپلر واقع شده است. (پلوتو، به دلیل نداشتن ویژگی های سایر سیارات منظومه ی شمسی، به عنوان یک سیاره شناخته نمی شود) این…