جدیدترین مطالب فضاپیمای مسنجر ناسا

دانشمندان دره ای بزرگ در سیاره عطارد کشف کرده‌اند که ممکن است، نخستین شواهد از پوشش سیلیکات بیرونی این سیاره ناشی از انقباض کیهانی باشد. محققان با بهره بردن از نقشه توپوگرافی جدید و با وضوح بالای بخشی از نیمکره جنوبی سیاره عطارد، موفق به مشاهده این دره شدند. این داده ها به وسیله عکس…

تا به امروز، زمین تنها سیاره در منظومه شمسی بود که در آن فعالیت های تکتونیکی مشاهده شده بود. اما به نظر می رسد، سیارات دیگری هم از نظر ویژگی های زمین شناسی (تکتونیکی) فعال باشند. به هر حال، به نظر می رسد، سیاره ما تنها سیاره ای در منظومه شمسی نیست که دارای فعالیت…